Grieks begrotingstekort groter dan gedacht

Het Europees statistiekenbureau Eurostat maakt donderdag bekend dat het begrotingstekort van Griekenland over 2009 hoger is dan het land zelf heeft berekend. Eurostat zegt ook reserves te hebben over de nauwkeurigheid van de Griekse cijfers. Dit zou kunnen leiden tot verdere opwaartse bijstellingen van het tekort.

In de eerste van zijn twee halfjaarlijkse analyses van de staatsfinanciën van de 27 leden van de Europese Unie meldt Eurostat dat het Griekse tekort vorig jaar 13,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedroeg.

De Griekse overheid schatte het gat in de begroting vorig jaar op 12,7 procent van het bbp. Griekenland erkent dat de raming van Eurostat hoger kan zijn door verschillen bij de berekeningen van door de staat bestuurde pensioenfondsen.

De Griekse overheid zegt in een reactie dat zij de doelstellingen voor het begrotingstekort voor dit jaar handhaaft en alle nodige maatregelen heeft getroffen om de doelen van het driejarige versoberingsprogramma te halen.

Eurostat herhaalde reserves te hebben over de kwaliteit van de Griekse begrotingsgegevens, zoals over de grootte van overschotten bij socialezekerheidsfondsen en de classificatie van sommige staatsentiteiten. Volgens het statistiekbureau zou een accurate meting van deze zaken kunnen leiden tot een verdere opwaartse bijstelling van het begrotingstekort tussen de 13,9 procent en 14,1 procent van het BBP.

De kosten voor het verzekeren van Griekse staatsschuld door middel van een credit default swap (CDS) liepen na de opwaartse bijstelling op tot een nieuwe recordhoogte. De CDS voor een vijfjarige schuld steeg voor de eerste keer tot boven de vijfhonderd basispunten.