Piloten pleiten voor heropening luchtruim

De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) vindt dat er inmiddels wel lang genoeg niet wordt gevlogen in Nederland. De pilotenvereniging is van mening dat proefvluchten van KLM en Lufthansa voldoende hebben aangetoond dat er geen gevaar is en vinden dat een heropening onder voorwaarden redelijk is.

KLM liet kort daarvoor weten zeker tot middernacht geen Europese vluchten uit te voeren. Wel staan er nog een aantal proefvluchten op het programma. De Inspectie Verkeer en Waterstaat bepaalde zondagochtend dat het luchtruim in ieder geval tot 14.00 uur dicht blijft en komt rond die tijd met nadere mededelingen.

"Meten is weten", zegt VNV-voorzitter Evert van Zwol. "De hoeveelheid of concentratie van de asdeeltjes in de atmosfeer is naar alle waarschijnlijkheid dusdanig gering dat er geen gevaar voor het luchtverkeer van uitgaat."

Volgens de VNV moeten overheden de gedachte loslaten dat vulkaanas in welke concentratie dan ook schadelijk is voor de luchtvaart. De organisatie wil dat luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigbouwers samen procedures vaststellen waaronder veilig gevlogen kan worden.

Daarbij moet worden gedacht aan aangepaste vlieghoogtes en -routes, eventueel uitsluitend met daglicht vliegen, minimale afstanden tot aswolken en extra technische inspecties.

De VNV zegt in de oproep tot hervatting van het vliegverkeer gesteund te worden door Europese collega's. "Samen met enkele Europese zusterorganisaties ziet de VNV mogelijkheden om bij de huidige weersomstandigheden en onder voorwaarden vluchten weer veilig uit te kunnen voeren", zegt van Zwol.

Volgens Zwol kan na een heropening van het luchtruim altijd besloten worden om de boel weer dicht te gooien. "Zodra de concentratie van mogelijk aanwezig vulkaanas dan weer te hoog wordt, behoort het sluiten van het luchtruim vanzelfsprekend weer tot de mogelijkheden."