Caribische drugshandel

De Amerikaanse minister van defensie Robert Gates vreest dat de Cariben het centrum gaan worden van drugshandel. Door de intensievere drugsbestrijding in Mexico en Centraal-Amerika lijken de Cariben een prima alternatief voor criminelen. Met name St. Vincent en St. Kitts worden gezien als ‘bruikbaar’ om de drugshandel voort te zetten, mede door corruptie bij de overheid.

De Verenigde Staten besteden jaarlijks 45 miljoen euro om de Cariben te helpen bij drugsbestrijding en programma’s om drugshandel tegen te gaan. Dit budget zal worden opgeschroefd naar 70 miljoen in 2011. Gates had onlangs een ontmoeting met zeven Caribische landen om samen een vuist te vormen tegen de drugshandel en het verbeteren van hun veiligheid.