Chinese economie groeit 11,9% in eerste kwartaal

De Chinese economie is in het eerste kwartaal van 2010 sterker gegroeid dan verwacht. Uit de donderdag gepubliceerde cijfers van het Chinese nationale statistiekbureau blijkt dat het bruto binnenlandse product (BBP) in de periode januari tot en met maart op jaarbasis is gegroeid met 11,9 procent. Economen gepolst door Dowjones Newswires hadden gerekend op een BBP-groei van 11,5 procent.

De groei werd opgeschroefd door de lage groei in het eerste kwartaal van 2009, waarin China door de wereldwijde financiële crisis de laagste groei in bijna twee decennia realiseerde. In het vierde kwartaal van 2009 bedroeg de economische groei 10,7 procent.

Tevens maakte het nationale statistiekbureau bekend dat de consumentenprijsindex (CPI) in maart met 2,4 procent is gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Economen hadden gerekend op een toename van 2,6 procent. In februari nam de inflatie nog met 2,7 procent toe.

De sterke economische groei in China doet de roep om verdere verkrappingsmaatregelen toenemen, terwijl de Chinese autoriteiten door de lager dan verwachte inflatie mogelijk zullen aarzelen om de economische stimuleringsmaatregelen terug te schroeven totdat de inflatie een duidelijker gevaar vormt.

"Dit is een economie, die te warm draait. Verkrapping is nodig", zegt econoom Ben Simpfendorfer van Royal Bank of Scotland. Maar de lagere inflatie in maart zorgt er volgens hem voor dat de People's Bank of China de renteverhogingen zal uitstellen ondanks de sterke groeicijfers. "Het is dus een gevaarlijke combinatie van cijfers", stelt Simpfendorfer.

Ook econoom Yu Song van Goldman Sachs stelt dat de Chinese regering het beleid meer zal moeten verkrappen om oververhitting te voorkomen. Maar volgens hem zullen de Chinese beleidsmakers waarschijnlijk pas concreet ingrijpen indien de inflatie 3 tot 4 procent zal bedragen. China richt zich voor dit jaar op een inflatie van rond de 3 procent.

Uit de donderdag gepubliceerde cijfers bleek eveneens dat de producentenprijsindex (PPI) in maart op jaarbasis met 5,9 procent is toegenomen, terwijl economen uitgingen van een stijging van 6,6 procent. In februari namen de producentenprijzen toe met 5,4 procent.

Ook bleek dat de Chinese industriële productie in maart op jaarbasis met 18,1 procent is gegroeid, terwijl economen uitgingen van een groei van 18,3 procent. In februari steeg de industriële productie met 12,8 procent.