Polen rouwt om doden vliegramp

Tienduizenden Polen hebben zondag president Lech Kaczynski en de vele andere prominente landgenoten herdacht die zaterdag bij het vliegtuigongeluk bij Smolensk zijn omgekomen. In de kerken werd gebeden voor de zielenrust voor de overledenen en om 12.00 uur werden twee minuten stilte in acht genomen.

"Dit is opnieuw een nationale tragedie in onze geschiedenis. Wij Polen hebben er vele gehad. Het verlies aan mensenlevens is moeilijk te dragen, maar wij zullen daartoe in staat zijn", zei de 70-jarige Zofia Szymcyk, toen zij een kerk in het centrum van de hoofdstad Warschau binnenging. Zij noemde de vele blijken van medeleven uit het buitenland hartverwarmend. Vooral Rusland, waar de ramp plaatshad, heeft haar sympathie gewekt.

"Zij hebben voor ons een dag van rouw afgekondigd. Dat is een zeer ontroerende, menselijke reactie", aldus Szymcyk. De betrekkingen tussen Rusland, vroeger de communistische Sovjet-Unie, en Polen zijn vaak gespannen. In 1939 verdeelden nazi-Duitsland en Sovjet-partijleider Jozef Stalin Polen onder elkaar. Tot en met 1989 heerste in het Oost-Europese land een communistische dictatuur. Ook na de val van het communisme zagen de Polen Rusland als het grootste gevaar voor hun nationale veiligheid.