'VVD is omgekeerde Robin Hood'

ChristenUnie-lijsttrekker André Rouvoet haalde zaterdag tijdens een partijbijeenkomst hard uit naar het deze week gepresenteerde verkiezingsprogramma van de VVD. Hij verwijt de liberalen 'een omgekeerde Robin Hood-benadering'. Rouvoet nam afstand van de manier waarop de VVD wil bezuinigen om de overheidsfinanciën op orde te brengen.

"De hypotheekrenteaftrek laten ze onaangetast, maar het geld wordt weggehaald bij de sociale zekerheid en de ontwikkelingssamenwerking. Daarmee laat je de hoogste inkomens buiten schot en pak je de laagste inkomens in eigen land en allerarmsten elders in deze wereld", aldus de ChristenUnie-leider.

De partij van Rouvoet staat volgens hem juist voor "een christelijk-sociale aanpak, waarbij van iedereen een offer wordt gevraagd."

Hiermee kiest de ChristenUnie een duidelijk andere benadering dan de christendemocraten van het CDA. De partij van lijsttrekker Jan Peter Balkenende reageerde juist positief op de plannen van de VVD. Rouvoet lijkt hiermee ook te proberen om kiezers van de linkervleugel van het CDA naar zich toe te trekken.

De PvdA is, net als de ChristenUnie, kritisch. De sociaaldemocraten verweten de liberalen geld weg te willen halen bij gewone mensen en het te geven aan de rijken, de banken en de grote bedrijven.


André Rouvoet (ChristenUnie): VVD is omgekeerde Robin Hood