Politici massaal aan het twitteren

Gemeenten leken eerst niet zo geïnteresseerd in het gebruik van sociale media in de strijd om de kiezer, maar in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben veel lokale politici wel gebruik gemaakt van sites als Twitter en Hyves. Met talloze 'tweets' en 'krabbels' probeerden zij zo veel mogelijk kiezers direct te bereiken, zo blijkt uit gegevens van de website volgdeverkiezingen.nl, die de gegevens vandaag openbaar maakte.

Het aantal politici dat twitterde, steeg vanaf januari in de aanloop naar de verkiezingen explosief: van 800 naar 2200. Ook het aantal tweets nam sterk toe: van gemiddeld 2000 per dag in januari naar 9247 berichten op de verkiezingsdag.

Volgdeverkiezingen.nl is een initiatief van communicatiebureau Politiek Online en is bedoeld om het online campagnegedrag van politici in kaart te brengen. Uit een steekproef onder 450 politici, gehouden door Politiek Online, bleek verder dat 42 procent van de ondervraagden het gebruik van deze nieuwe sociale media ziet als een goede aanvulling op de traditionele manier van campagnevoeren. Via Twitter versturen mensen online korte tekstberichtjes naar elkaar.

Tegenwoordig dus ook politici in de Twittersphere