De Hoop Scheffer: van alles mis aan 'Davids'

Het rapport van de commissie-Davids over de oorlog in Irak kan rekenen op harde kritiek van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer. Eind januari liet hij al weten het niet eens te zijn met de conclusie dat Nederland achter de VS aanliep toen ons land in 2003 besloot de inval politiek te steunen, maar in een interview in de Volkskrant vandaag gaat hij uitgebreid in op het rapport.

De Hoop Scheffer vindt dat het kabinet de Kamer niet onvolledig heeft geïnformeerd. "Davids is inconsistent. Je kunt niet enerzijds beweren dat Nederland geen eigen informatiepositie had en anderzijds het kabinet verwijten dat je met de informatie van die diensten te weinig rekening hebt gehouden. Commissie-Davids, leg me dat eens uit."

Verder vindt hij de opmerkingen van Davids over twee topambtenaren op Buitenlandse Zaken "niet fair, niet terecht en staatsrechtelijk onjuist". Ambtenaren die zich niet kunnen verdedigen, worden aangevallen, aldus de oud-bewindsman. "Dat stoort me. Iedere letter verliet het departement onder mijn verantwoordelijkheid."