Cramer: winkeldeuren moeten dicht

Het is ongewenst dat winkeliers midden in de winter hun deuren wagenwijd open laten staan, omdat dat leidt tot energieverspilling. Dat heeft minister van VROM Jacqueline Cramer (PvdA) geantwoord op Kamervragen van GroenLinks.

"Winkels met open deuren hebben een onnodig hoog stookgedrag of hogere energiekosten als gevolg van het gebruik van airco's", schrijft Cramer. Volgens haar kunnen winkels gemakkelijk veertig procent energie besparen door de deuren dicht te doen. Dat is ook nog eens gezonder voor het winkelpersoneel.

Cramer laat in samenwerking met MKB Nederland, de organisatie van het midden- en kleinbedrijf, onderzoek doen naar open winkeldeuren, om 'de omvang van de problematiek in kaart te brengen'. Mogelijk leidt dat tot strengere regels of nieuwe afspraken met de winkelbranche.