Burgerinitiatief zelfdoding tart ChristenUnie

Het burgerinitiatief om hulp bij zelfdoding van 70-plussers niet langer strafbaar te stellen, is de kleinste regeringspartij ChristenUnie in het verkeerde keelgat geschoten. Het is een 'onaangename opleving' van de paarse kabinetten, stelt Kamerlid Esmé Wiegman vandaag. "Het paarse tijdperk waarin zelfbeschikkingsrecht centraal stond behoort echt tot het verleden."

Het burgerinitiatief Uit Vrije Wil ging gisteren van start. Onder de initiatiefnemers behoren oud-politici als Frits Bolkestein (VVD), Jan Terlouw (D66) en Hedy d'Ancona (PvdA). Zij hopen veertigduizend handtekeningen op te halen om het onderwerp op de Kameragenda te krijgen. Een dag na de start zijn er al ruim elfduizend steunbetuigingen binnen.

Uit Vrije Wil vindt dat 70-plussers die om uiteenlopende redenen menen dat zij klaar zijn met leven, met professionele hulp een eind aan hun leven moeten kunnen maken. Hulp bij zelfdoding mag voor die groep mensen niet langer strafbaar zijn. "Voor ik mijn oude dag bereikte was het mijn zorg om goed te leven, op mijn oude dag is dat om goed te sterven. En goed sterven, dat is vrijwillig sterven", licht Bolkestein zijn motivatie toe aan de hand van een citaat van Seneca.

Het burgerinitiatief is de orthodox-protestantse ChristenUnie echter in het verkeerde keelgat geschoten. Wiegman betwist het recht om een dergelijk initiatief te starten niet, maar zegt het 'zorgelijk' te vinden dat met een 'gevoelig onderwerp als dit' actief op pad wordt gegaan. "Hieruit blijkt een enge individualistische benadering van het leven." Het gaat om een vraagstuk van zingeving, dat gaat 'de hele maatschappij aan', stelt zij.

De kleinste regeringspartij vindt niet dat zelfdoding het antwoord mag zijn op 'de leegte' die mensen kunnen ervaren. "Onze mensvisie op wat een 'zinvol' leven is, mag niet het laatste woord hebben." Alle inspanningen moeten er juist op gericht zijn om te voorkomen dat mensen beëindiging van hun leven als enige uitweg zien, aldus Wiegman.