'De prijs voor vrijheid is waakzaamheid'

"Van al onze verworvenheden is vrijheid het meest dierbaar en het meest kwetsbaar." Met die woorden begon Geert Wilders vanmiddag zijn enkele minuten durende betoog tegen de rechtbank in Amsterdam. Hij drong er met klem bij zijn rechters op aan hem de ruimte te geven zich adequaat te verdedigen, onder meer door het horen van een aantal deskundigen en getuigen.

"Ik geloof met heel mijn hart en ziel dat onze vrijheid bedreigd wordt. Het is niet langer een gegeven, niet langer een vanzelfsprekendheid", aldus Wilders, die daaraan toevoegde dat hij zijn leven wijdt aan het verdedigen van die vrijheid en daarvoor grote persoonlijke offers brengt.