Belediging agent vaak op de persoon gericht

Agenten hebben in hun dagelijkse werk regelmatig te maken met beledigingen en bedreigingen. Die zijn vaker dan gedacht op de persoon of de familie van de agent gericht in plaats van op het uniform. Bijna de helft van de beledigingen komt voor tijdens de surveillance of bij het aanspreken van mensen op hun gedrag.

Dat blijkt gisteren uit een onderzoek naar de agressie waar politieagenten dagelijks mee te maken krijgen. Het is uitgevoerd in opdracht van het Instituut Politie en Wetenschap.

In het tv-programma Nova bepleitte minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) een harde aanpak. Alle regelingen die aangeven dat agenten terughoudend zouden moeten reageren, worden volgens haar onder de loep genomen. Ter Horst vindt dat agenten "zich vrij moeten voelen om die instrumenten in te zetten, zodat niemand het nog in zijn hoofd haalt om een agent aan te vallen".