Hervorming zorg VS stap dichterbij

De Amerikaanse president Barack Obama heeft vandaag een eerste overwinning in zijn strijd voor een ingrijpende hervorming van de gezondheidszorg in de Verenigde Staten. De commissie Financiën van de Amerikaanse Senaat stemde in met het plan.

Het plan is opgesteld door de voorzitter van de commissie, de Democraat Max Baucus. In het voorstel wordt gesproken over verzekeringscoöperaties zonder winstoogmerk, die moeten concurreren met particuliere verzekeraars om de kosten van de peperdure gezondheidszorg omlaag te brengen.