Fors verzet tegen uitspraken Jongerius

Binnen de vakcentrale FNV rijst weerzin tegen het voorstel van FNV-voorzitter Agnes Jongerius om te praten met de Partij voor de Vrijheid (PVV) over een mogelijk gezamenlijk verzet tegen de verhoging van de AOW-leeftijd.

Afdeling Amstel-Kennemerland van ambtenarenbond AbvaKabo wil de positie van Jongerius ter discussie stellen, als zij geen afstand neemt van haar uitspraken.

In een email aan alle andere regionale afdelingen van de AbvaKabo FNV en aan de leden van het bondsbestuur vraagt Amstel-Kennemerland steun voor het bijeenroepen van een speciale bondsvergadering van AbvaKabo. Op deze Bondsraad zou ondermeer moeten worden besloten om in de Federatieraad van de FNV, waar alle aangesloten bonden inzitten, voor te stellen het voorzitterschap van Jongerius te ontnemen. Als daar onvoldoende animo voor is, zou AbvaKabo de vakcentrale moeten verlaten, vindt de afdeling.

"Met een club als de PVV praat je niet", aldus secretaris Peter de Pagter van de afdeling Amstel-Kennemerland van de AbvaKabo. "Het is een racistische organisatie".

Fors verzet tegen uitspraken Jongerius  (foto: ANP)