Hogere eisen voor huwelijksmigratie

Het kabinet wil hogere eisen stellen aan huwelijksmigratie. Zo wordt een in het buitenland gesloten huwelijk straks pas erkend als de importbruid of -bruidegom achttien jaar is. Nu ligt die grens nog op vijftien jaar.

Dat heeft minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie vandaag na afloop van de ministerraad gezegd. Meerdere landen hebben de minimumleeftijd voor toelating op grond van een huwelijk al verhoogd naar achttien jaar, vooral om daarmee uithuwelijking en gedwongen huwelijken te voorkomen.

Hirsch Ballin gaf aan dat het kabinet het recht op huwelijk respecteert, maar wil optreden tegen 'dwang en misbruik'.

Het kabinet wil ook de eisen aan de inburgering van migranten verhogen. Ook komen er maatregelen om polygamie tegen te gaan.