Relatie tussen porno en vrouw

Het kijken naar internetporno door jongeren en hun beeld van vrouwen hangen met elkaar samen. Hoe meer ze vrouwen zien als seksobjecten, hoe vaker ze op het web naar seksfilms en -foto's kijken. Die versterken dat beeld dan weer. Dat wijst een onderzoek uit.

Jongeren die vrouwen niet als lustobject zien, kijken minder vaak naar porno en worden daar ook minder sterk door beïnvloed. Dat is een van de bevindingen van Jochen Peter, communicatiewetenschapper en hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij deed de afgelopen jaren onderzoek naar de invloed van internetporno op jongeren. Dat onderzoek liep onlangs af.