'Overheid moet gigantisch bezuingen'

Als de economie weer aantrekt, moet het kabinet fors gaan bezuinigen. Als dit niet gebeurt, zullen de overheidsfinanciën op termijn onhoudbaar zijn en de kredietwaardigheid van Nederland in het geding komen.

Dit zeggen economen van de Rabobank in een donderdag gepubliceerd rapport Economisch Kwartaalbericht. Vooral door de vergrijzing zijn pijnlijke maatregelen onontkoombaar.

Het gat in de Nederlandse begroting zal volgens de Rabo dit jaar 4,5 procent van het bruto binnenlands product (BBP) zijn en in 2010 oplopen naar ruim 6 procent. Dit is ver boven de Europese norm van 3 procent van het BBP.

Om aan te geven hoe dramatisch de situatie is geeft Rabo als illustratie dat het equivalent van de totale onderwijsbegroting geschrapt zou moeten worden, of dat de overheidsuitgaven aan zorg gehalveerd moeten worden.

"De Nederlandse overheid moet proberen haar uitgaven en of inkomsten zo aan te passen, dat de komende jaren een structureel tekort van 4 tot 5 procent omslaat in een overschot van 1 tot 2 procent. Dat lukt zeker niet binnen een tot twee kabinetsperiodes", aldus de economen.

Volgens FOK!-columnist Driek Oplopers valt er wel wat te bezuinigen op de afluisterbegroting van Justitie.