Plan van kabinet voor Westerschelde wankelt

Het kabinetsplan voor verdieping van de Westerschelde wankelt. In een Kamerdebat, dat gisterenavond voortijdig eindigde omdat minister Verburg van Landbouw onwel moest worden afgevoerd, werd duidelijk dat na de ChristenUnie ook coalitiegenoot PvdA haar steun voor alternatieve natuurcompensatie intrekt.

De reden die de PvdA aanvoert is dat het kabinet na vijf maanden nog niet kan aangeven hoe het zónder de Hedwigepolder onder water te zetten denkt te voldoen aan de milieueisen en afspraken met de Belgen. PvdA-woordvoerder Roefs reageerde verontwaardigd toen Verburg erkende dat een onderzoek naar de consequenties pas in oktober kan beginnen.

Aan het begin van het debat waren alle ogen gericht op de PvdA. Die partij was tot 2007 vóór ontpoldering geweest, en steunde later de zoektocht naar een alternatief. Nederland moet de Westerschelde uitdiepen. Volgens het verdrag met de Belgen wordt ontpolderd als natuurcompensatie. Vorige week had Roefs nog gezegd alle vertrouwen te hebben in de kabinetskoers. Maar aan het begin van het debat bleek ze van standpunt veranderd.

Nu zei ze te hopen dat Verburg haar ervan zou overtuigen dat er een goed plan ligt dat aan alle wettelijke eisen voldoet. Maar ook: "Ik heb er een hard hoofd in." En: "Als de minister nu al weet dat ze daarover geen zekerheid kan bieden, kunnen we beter meteen de knoop doorhakken."

Korte tijd later begon Verburg midden in een zin te stamelen, trok wit weg, viel stil en staarde gedesoriënteerd naar de grond. Onder anderen staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat) en premier Balkenende leidden haar weg.

Even later zei Kamervoorzitter Verbeet dat Verburg naar het ziekenhuis was voor onderzoek en dat het debat was geschorst. Zij heeft afgelopen nacht uit voorzorg in het ziekenhuis doorgebracht. Eerste onderzoeken hebben uitgewezen dat er niets ernstig aan de hand is.

Vóór het abrupte einde van het debat moest Verburg op veel vragen het antwoord schuldig blijven. Ze wees erop dat staatssecretaris Huizinga en zij in de ministerraad van vandaag een voorstel zouden doen over hoe het kabinet verder wil. Onduidelijk is of dat wordt uitgesteld.

Het voortijdige einde verhinderde ook een optreden van premier Balkenende. Die was door de Kamer ontboden om verantwoording af te leggen voor zijn bemoeienis. Van alle kanten werd hij bestookt met kritiek. GroenLinks-Kamerlid Van Gent: "Toen de premier zich ermee ging bemoeien, werden de problemen alleen groter."


Plan van kabinet voor Westerschelde wankelt  (foto: DAG)