Meer geld voor peuters met taalachterstand

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) wil dat de peuterspeelzaal flink goedkoper wordt voor ouders met kinderen met een taalachterstand. Zij heeft daarvoor 20 miljoen euro uitgetrokken, zegt ze vandaag in een interview met het Nederlands Dagblad.

De ouderbijdrage komt daardoor op gemiddeld 105 euro per jaar. Nu is dat nog 645 euro. Dijksma wil zo de belangrijkste drempel voor ouders wegnemen om hun kind naar de zogeheten voorschoolse educatie te sturen.

De maatregel is niet alleen voor allochtone kinderen bedoeld. "De groep is heel divers. Je vindt deze kinderen in de Randstad, maar ook in Oost-Groningen of Zuid-Limburg. Twee dingen hebben ze vaak gemeen: het opleidingsniveau van de ouders is laag en thuis is er armoede", zegt Dijksma.