Hells Angels claimen schadevergoeding

De rechtbank in Amsterdam behandelt vandaag twaalf zaken van Hells Angels die geld eisen van de Nederlandse staat. Ze zeggen schade te hebben geleden door hun vervolging door justitie.

Het OM heeft de afgelopen jaren geprobeerd om de in zijn ogen criminele motorclub te bestrijden, zowel op strafrechtelijk als civielrechtelijk gebied. De civiele rechter heeft de wens van justitie om de Hells Angels te verbieden niet vervuld en de strafrechter verklaarde het OM niet-ontvankelijk.

Justitie mocht de Hells Angels niet verder vervolgen toen bleek dat tegen de regels in vertrouwelijke gesprekken tussen verdachten en hun advocaten waren afgeluisterd en bewaard.

Opinievorming vind je hier.