Kind mept puber om appel

Een opmerkelijk geval op de Dordse Lijnbaan maandagavond. Een 5-jarig opdondertje zou een 11-jarig plaatsgenootje een paar keer flink geschopt hebben na een conflict tussen die twee. De oorzaak van het relletje: een appel.

De 5-jarige kleuter verklaart dat de puber een appel tegen 'zijn' ruit had gegooid. Hierop had hij besloten verhaal te gaan halen bij de 11-jarige, die dat met een aantal goede trappen moest bekopen.

Het opmerkelijkst: het 11-jarig slachtoffer zegt nergens iets van te weten en ontkent in alle toonaarden dat hij mishandeld is.