Homohealings voor militairen

Homoseksuele militairen krijgen van geestelijk verzorgers het aanbod deel te nemen aan 'homohealings', waar hen de hand wordt opgelegd om ze "in naam van Jezus Christus" te genezen. Naar aanleiding van een artikel in dagblad Trouw over dit fenomeen, wil de PvdA opheldering van Defensieminister Eimert van Middelkoop.

Een woordvoerder van Defensie stelt dat er gesprekken over de homohealings worden aangegaan met de instanties die de geestelijk verzorgers aandragen. De vermeende handopleggingen zullen in de eerstvolgende reguliere evaluaties aan bod komen. Defensie benadrukt dat iedereen zich thuis moet voelen in de organisatie, ongeacht zijn of haar geaardheid. Voorafgaand aan de gesprekken wil Defensie niet ingaan op de 'geruchten'. Vanwege de scheiding van kerk en staat wil Defensie zich niet inhoudelijk bemoeien met het werk van de geestelijk verzorgenden.

Geestelijke verzorgers zijn niet als militair verbonden aan de krijgsmacht. Als benoemde in 'burgerlijke openbare dienst' vallen ze niet onder de krijgstucht en de militaire bevelsstructuur. Wel dragen ze een uniform en hebben ze binnen de krijgsmacht een basisopleiding genoten.

Niet alleen bij de krijgsmacht
Gebedsgenezing werd volgens Trouw ook aangeboden in het VU-ziekenhuis in Amsterdam en in de Gelderse justitiële jeugdinrichting Harreveld. In het ziekenhuis zou een laborante een hiv-positieve homoactivist op de gebedsgenezing van zijn 'zondige geaardheid' hebben gewezen. In de Gelderse instelling voor jeugdzorg kon een groepsleidster een homoseksuele jongere overtuigen zich te laten dopen. Zo zou hij zich "schoon kunnen wassen".

Kamerlid Khadija Arib (PvdA) wil nu een meldpunt. Daar zouden homoseksuelen hun klachten over dit soort praktijken neer kunnen leggen. Ook wil Arib opheldering van de betrokken ministers. De praktijken "schaden de geloofwaardigheid van de overheid", aldus Arib. Volgens de krant moest minister Ab Klink van Volksgezondheid vorig jaar ook al Kamervragen beantwoorden over gebedsgenezing van homoseksuelen in pinkstergemeenten.