Almere eist ov-lijn door het IJmeer

Als er geen vervoersverbinding komt tussen Almere en Amsterdam door of onder het IJmeer, dan weigert Almere de 60 duizend woningen te bouwen die het kabinet eist. Zelf pleit de groeistad voor een lightrail onder het IJmeer, gekoppeld aan een brug bij een aan te leggen eiland.

De gemeente Amsterdam en de provincie Flevoland stellen zich achter Almere op. Ziet het kabinet niets in zo'n verdere ontsluiting van Almere, dan zal de benodigde grootschalige woningbouw volgens de bestuurders moeten worden gerealiseerd in waardevolle gebieden in de Randstad, zoals Waterland en het Groene Hart.

Dit beeld schetst de Structuurvisie Almere 2.0, die vandaag aan de ministers Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en Cramer (VROM) wordt gepresenteerd. In oktober beslist het kabinet over dit deel van het Randstad Urgent-programma.

In de structuurvisie van Almere is het plan opgenomen de groeigemeente met Amsterdam te verbinden via een lightrailtunnel onder het IJmeer. Die wordt de laatste kilometer vanaf een nieuw eiland ('IJland') via een brug naar het vasteland van Almere gevoerd. Met een IJmeerverbinding, die Amsterdam aansluit op de Hanzelijn bij Lelystad, is tussen vier en zes miljard euro gemoeid, aldus wethouder Adri Duivesteijn van Almere.

De nadelen van de aanleg kunnen volgens de plannenmakers met natuurmaatregelen worden gecompenseerd, waardoor het ecologisch herstel van IJmeer en Markermeer wordt bevorderd.

Juist onder aanvoering van milieuorganisaties nemen de laatste maanden de protesten toe tegen elke vorm van bebouwing in het IJmeer. Ook veel watersporters en omwonenden zijn tegen. Maandag voegde Provinciale Staten van Noord-Holland zich hierbij.

Opvallend is dat de Amsterdamse voorman van GroenLinks, wethouder Maarten van Poelgeest, zich wel voorstander toont van bouwen in het IJmeer. 'Hij steekt zijn nek uit', vindt zijn Almeerse collega Duivesteijn.

Van Poelgeest: "Een ov-verbinding onder het IJmeer is noodzakelijk. De bouw van een eiland in het IJmeer kan juist geld opbrengen voor de noodzakelijke versterking van natuurwaarden van het IJmeer en het Markermeer."

Daarmee lijkt de discussie over de groei van Almere, in combinatie met meer openbaar vervoer en bredere snelwegen, voor de tweede keer op scherp te worden gezet. Het kabinet stemde anderhalf jaar geleden in met verbreding van de A6, A1 en A9 om Almere beter te ontsluiten. Na protesten van natuurbeschermers werd afgezien van een nieuwe snelwegtunnel langs het Naardermeer.


Almere eist ov-lijn door het IJmeer  (foto: DAG)