De examenklachtenlijn is weer geopend!

Voor de 22ste keer heeft het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) vandaag de eindexamenklachtenlijn geopend. Het openstellen van de lijnen gebeurt daarmee op de dag dat het Centraal Schriftelijk Eindexamen start.

Het LAKS verwacht, net als voorgaande jaren, veel telefoontjes met klachten over de eindexamens, de organisatie of overlast tijdens de examens. Met de laatste twee typen klachten gaat het LAKS direct aan de slag. Eindexamens waar mogelijk fouten in zitten worden eerst gecontroleerd en fouten worden daarna doorgegeven aan de CEVO (Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven).

Om het niveau van het eindexamen te vergelijken met dat van voorgaande jaren, zal het LAKS de klachten per vak bekijken en vergelijken met het aantal klachten in de jaren hiervoor. "Deze statistieken geven wij achteraf door aan de CEVO en het CITO. De norm om het cijfer te bepalen kan dan worden aangepast", aldus coördinator Mara Soekarjo.

Vernieuwde tweede fase 
Op de havo zal dit jaar voor het eerst in de vernieuwde tweede fase eindexamen worden afgelegd. De inhoud van ieder examen is veranderd en de slaag-zak-regeling is aangepakt. "In deze vernieuwde situatie moet je twee onvoldoendes compenseren met twee zevens, zodat het gemiddelde een 6,0 is. Deze compensatieregeling was er in de oude tweede fase nog niet", aldus Soekarjo.

Digitaal examen vmbo
Veel vmbo'ers zijn al een tijdje met de eindexamens bezig, aangezien negentig procent van de vmbo-scholen de keuze heeft gemaakt om de algemene vakken digitaal te examineren. In de periode van 6 april tot en met 5 juni hadden de scholen de mogelijkheid om deze examens zelf in te plannen. "Een groot voordeel van dit flexibel examineren is dat de scholen veel meer vrijheid krijgen in het inplannen van hun jaarrooster. De examens hoeven niet per se in tien dagen afgenomen te worden, wat de stress van de eindexamenkandidaten behoorlijk kan reduceren", aldus Soekarjo.

Soekarjo benadrukt dat het altijd zin heeft om te klagen. Wie een klacht heeft, kan de komende weken het LAKS bellen op telefoonnummer 035-6719889 of de klacht indienen via internet.