Oost-Europese toestanden in Belgische bajes

De levensomstandigheden in de Belgische gevangenissen zijn beneden alle peil. Er zijn problemen met hygiëne, medische voorzieningen en de voedselkwaliteit. Het voedselbudget van 4 euro per dag is ontoereikend, aldus het jaarraport van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De Vlaamse omroep VRT meldde dit vandaag op zijn website.

Uit de studie blijkt ook dat 70 tot 80 procent van de gedetineerden regelmatig drugs gebruikt.

De toezichtsraad wil dringend meer rechten voor de gevangenen. Hij raadt gratis televisie en een ijskast in de cel aan. Ook zouden gevangenen onder toezicht gebruik moeten kunnen maken van internet.

In de Belgische gevangenissen, die standaard meer gevangenen huisvesten dan er plaatsen zijn, breken regelmatig opstanden uit.


Oost-Europese toestanden in Belgische bajes  (foto: DAG)