Geen wijziging straatnamen Heerlen

Het fel bekritiseerde plan om 58 straatnamen in Heerlen te veranderen is van tafel. Het college van B en W wilde de namen veranderen, omdat ze te veel op elkaar lijken. Hierdoor zou verwarring ontstaan bij hulpdiensten.

Juist de hulpdiensten gaven aan dat er helemaal geen probleem is met de straatnamen. Het plan bleek van de straatnamencommissie te komen. Wethouder Duijf, die hier verantwoordelijk is, was niet op de hoogte van het plan en vernam het nieuws via de krant.

De gemeente Heerlen heeft naar aanleiding van deze affaire besloten om gevoelige onderwerpen niet zonder meer openbaar te maken. Eerst moet het college zich erover buigen.