Weer illegaal klokgelui Tilburg

Zeker drie keer zijn de geluidsnormen deze week overtreden door de Tilburgse pastoor Harm Schilder. De pastoor luidde om kwart over zeven 's ochtends de klok van de Margarita Mariakerk.

Na klachten van buurtbewoners heeft de gemeente metingen verricht. Daaruit blijkt de overtreding van de onlangs gewijzigde algemene plaatselijke verordening (APV). Daarin is bepaald dat de klok voor half acht niet meer dan tien decibel luider mag klinken dan het omgevingsgeluid.

Wat de consequenties voor de pastoor zijn is nog niet bekend. Een woordvoerder van de gemeente stelt dat de pastoor vermoedelijk een dwangsom opgelegd kijgt. Waarschijnlijk draait de kwestie uit op een nieuwe rechtszaak.

Eerder stelde een rechter de pastoor in het gelijk. Op basis van de oude APV kon de pastoor de klok gewoon om kwart over zeven luiden. Dit tot afgrijzen van de klagende omwonenden van de kerk.