Bevrijdingfeesten barsten los

Met het ontsteken van het bevrijdingsvuur heeft minister-president Jan Peter Balkenende vanmiddag in Zwolle de aftrap gegeven voor de festiviteiten in het land. Het vuur is vannacht door estafettelopers vanuit Wageningen onder andere naar Zwolle gebracht.

Overijssel is dit jaar gastprovincie voor de Start Nationale Viering van de Bevrijding. Balkenende liep eerst over een 135 meter lange brug, die het Provinciehuis verbindt met het podium van het Bevrijdingsfestival Overijssel in het Zwolse park De Wezenlanden.

Op de brug staan vaandels met portretten van beroemdheden die strijden of gestreden hebben voor de vrijheid.

De opening werd voorafgegaan door de 5 mei-lezing, dit jaar voorgedragen door de staatssecretaris voor Europese Zaken Frans Timmermans. De lezing had betrekking op het thema van Bevrijdingsdag: Vrijheid en identiteit.

In zijn openingstoespraak refereerde Balkenende aan de gebeurtenissen op Koninginnedag. "Het applaus gisteravond op de Dam gaf aan hoezeer we achter de koningin en haar familie staan. En dat doen we ook vandaag.”

Volgens de premier roept de aanslag de vraag op hoe vandaag de dag omgegaan moet worden met het begrip ‘vrijheid’. "Er is te veel geweld, verdriet en er zijn te veel zorgen in ons land. Maar we komen door die moeilijke periode heen."


Bevrijdingfeesten barsten los  (foto: DAG)