Campagne tegen drinken in sportkantines

De gemeente Den Haag begint een campagne om het drinken in sportkantines te beperken. Onder het motto 'drinken, maak er geen sport van' wil de gemeente vanaf morgen personeel van sportkantines en bestuurders van sportverenigingen bewust maken van de gevaren van alcohol. De gemeente Den Haag zegt de eerste grote stad te zijn die met een dergelijke aanpak komt.

Gemeenten krijgen van de overheid geld om de gezondheid van inwoners te verbeteren. Alcohol is daarbij, als erkende ziekmaker, een speerpunt. Het is al langer bekend dat er in sportkantines doorgaans veel alcohol wordt geschonken, niet in de laatste plaats aan jongeren.

Met een 'toolkit' geeft de gemeente informatie over onder meer de gevaren van alcohol. Ook krijgen de sportverenigingen tips hoe ze binnen hun club een verantwoord alcoholbeleid kunnen opzetten.