Betaalgedrag EU-landen kost 450.000 banen

De Europese Commissie stelt dat er jaarlijks 450.000 banen binnen de EU verloren gaan als gevolg van het slechte betaalgedrag van overheden. Late betalingen zijn ook de oorzaak van bijna 25 procent van de faillissementen in het midden- en kleinbedrijf. Eurocommissaris van Industrie Günter Verheugen heeft daarom een voorstel ingediend, dat overheden binnen 30 dagen moeten betalen.

Indien overheden zich niet aan de betalingstermijn houden, worden ze verplicht een boete van vijf procent van het openstaande bedrag te betalen aan de crediteur. Eventuele verschuldigde rente en incassokosten kunnen ook op de overheid worden verhaald.

Mocht het voorstel worden goedgekeurd door de Raad van Ministers, hetgeen voor het einde van dit jaar wordt verwacht, dan wordt het een Europese wet.