Verdeeldheid over kilometerheffing

Nadat Camiel Eurlings eergisteren liet weten dat de kilometerheffing er in zijn huidige ambtstermijn niet zou komen is er verdeeld gereageerd door de verschillende politieke partijen. SP-Kamerlid Roemer, VVD'er Aptroot en PVV-Kamerlid Madlener zeggen in koor: "Liever afstel dan uitstel." Madlener zegt ook nog: "Eurlings gelooft er zelf niet meer in. Laat hij er, als het mogelijk toch niet invoeren, niet langer bakken vol geld in steken.

Voor de voorbereidingen is er tot 2018 2,4 miljard euro uitgetrokken door het kabinet. Het risico van vertraging is echter te groot: Het 'kastje van Camiel' zal waarschijnlijk niet voor 2014 (vrachtwagens) en 2015 (personenwagens) in de auto's zitten. Roemer is er niet rouwig om zo zegt hij. "De filebelasting is te ingewikkeld en oneerlijk. We moeten een nieuw debacle, na HSL, Betuwelijn en Noord/Zuidlijn, voorkomen."

Aptroot noemt het een laffe actie dat Eurlings alles op zijn opvolger afschuift: "Het is laf dat Eurlings alles op het bordje van zijn opvolger schuift. Laat hij zelf de stekker eruit trekken." De VVD'er vindt het aanlokkelijk uit bezuinigingsoogpunt bekeken: "Met Koenders is Eurlings de grote verkwister van dit kabinet."

Toch zijn er ook partijen die de kilometerheffing alsnog zo snel mogelijk ingevoerd willen zien. PvdA-Kamerlid Roefs zegt: "Ik wil kijken of het alsnog sneller kan." Cramer, Kamerlid voor de ChristenUnie snapt niet waar de extra vertraging vandaan komt. Ook het CDA wil niet dat de stekker uit het plan getrokken wordt: "De kilometerprijs is goed voor het milieu, goed tegen files en verdeelt de kosten eerlijker." aldus Kamerlid Koopmans.