Avondklok moet reljeugd in toom houden

Burgemeesters kunnen straks een avondklok instellen voor kinderen onder de twaalf jaar die op straat rondhangen en daar voortdurend overlast veroorzaken. De ouders moeten er dan voor zorgen dat hun kind 's avonds niet alleen de straat opgaat. Ouders die dat verzuimen, zijn strafbaar.

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met deze nieuwe bevoegdheid voor burgemeesters. Een Kamermeerderheid steunde een PvdA-voorstel om een nieuwe wet tegen voetbalvandalisme en ernstige overlast uit te breiden met de avondklok voor 12-minners. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken wil met het amendement de overlast door hangjeugd terugdringen en ouders doordringen van hun taak als opvoeders.

De Kamer schaarde zich vandaag ook achter de nieuwe wet tegen vandalisme en ernstige overlast. De wet geeft burgemeesters en officieren van justitie meer bevoegdheden om preventief op te treden tegen vandalen en andere veroorzakers van overlast. Het parlement breidde de nieuwe wet verder uit met een regeling die de voorbereiding van openlijke geweldpleging strafbaar stelt.

De coalitiepartij ChristenUnie kon zich niet vinden in alle uitbreidingen van het wetsvoorstel en moest daarom tegen de hele wet stemmen. De regeringspartij steunde het oorspronkelijke wetsvoorstel, maar vindt de extra bevoegdheid tot het opleggen van een avondklok voor 12-minners 'veel te zwaar voor een burgemeester', zei Kamerlid Ed Anker. Hij verzette zich ook tegen de aanvulling die de voorbereiding van openlijk geweld strafbaar maakt, omdat de Raad van State zich daarover niet heeft kunnen uitspreken.