Geithner: dollar blijft oppermachtig

De Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner toonde zich woensdag vol vertrouwen dat de Amerikaanse dollar zijn positie als wereldreservemunt zal behouden. "De dollar is de belangrijkste reservemunteenheid ter wereld en zal dat volgens mij nog een hele lange tijd blijven" aldus Geithner op een bijeenkomst woensdag van de Amerikaanse denktank Council on Foreign Relations (CFR).

Geithner reageerde op het voorstel van de president van de centrale bank van China, Zhou Xiaochuan, om de dollar als globale reservemunt te vervangen door de bancor, een munt die al in de jaren veertig van de vorige eeuw door Keynes werd bedacht. De waarde van de bancor wordt bepaald aan de hand van dertig grondstoffen.