Kerkgangers woedend op boeren

Een honderd meter lang stuk van een kerkenpad houdt Houwerzijl al een jaar in zijn greep. Volgens veel inwoners van het Groningse dorp hoort het pad tussen Niekerk en Houwerzijl bij de openbare weg en is het stijlloos dat twee boeren van dit pad misbruik maken.

De kerkgangers gingen dan ook langs de deuren en met succes. Vorig jaar kreeg het college van B en W maar liefst 123 handtekeningen aangeboden. Hierbij stelde men de vraag of de gemeente hard wil optreden tegen de boeren, omdat het hier om een openbare weg zou gaan. "Als de wethouder hard maakt dat het anders is, hoor je ons niet meer. Maar tot dusver heeft hij de bewijzen daarvoor nog niet geleverd", aldus Houwerzijlster Attie Bos.

Zoals het er nu naar uitziet, komt er voorlopig nog geen einde aan de koude oorlog tussen de twee strijdende partijen in het dorp. "Inmiddels is het pad al bij het weiland getrokken en helemaal onbegaanbaar gemaakt doordat een van de boeren waterschap Noorderzijlvest toestemming heeft gegeven het slib, afkomstig uit de haven, er te deponeren."

Wethouder Menne van Dijk is verbaasd over de illegale dump van slib. Hij wacht echter op het advies van de commissie voor beroep en bezwaar over deze ruzie, omdat hij meent dat de gemeente er geen partij in is. "Ik heb een mislukte bemiddelingspoging gedaan en daarmee houdt het op. Ik zou willen dat de rechter hier een uitspraak over doet."