Registratie spijbelaars faalt

Het is vandaag de Dag van de Leerplicht. Vandaag is er ook een onderzoek van de onderwijsinspectie naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit dit onderzoek blijkt dat het beroerd gesteld is met de registratie van spijbelaars. Bij de mbo-opleindingen heeft driekwart geen foutloos systeem om de spijbelaars te registreren. In het voortgezet onderwijs had een kwart van de scholen de registratie niet op orde. 

De reden is dat docenten liever datgene doen waarvoor ze zijn aangenomen: lesgeven. Dat vinden ze volgens de onderzoekers belangrijker dan het melden van een spijbelaar. Hierdoor worden de namen van leerlingen die niet aanwezig zijn in de les te laat doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Deze heeft vervolgens weer meer moeite om de spijbelaar terug in de schoolbanken te krijgen. 

Marja van Bijsterveldt, staatssecretaris van Onderwijs, heeft gezegd maatregelen te nemen. Zo moet het melden van een spijbelaar eenvoudiger worden. Het ligt in de bedoeling dat vanaf volgend jaar alle spijbelaars worden aangemeld bij één digitaal loket. Hiervandaan worden de afzonderlijke leerplichtambtenaren op de hoogte gesteld. Ook de norm wordt gestandaardiseerd: alle schoolvormen moeten zestien uur verzuim binnen vier weken melden. 

Buiten de veranderingen heeft Van Bijsterveldt ook aangekondigd dat de scholen voortaan gecontroleerd worden door de Onderwijsinspectie op het naleven van de leerplichtwet. Dat viel tot nu toe onder het takenpakket van een leerplichtambtenaar. Hoewel zij de mogelijkheid hadden een schooldirecteur strafrechtelijk te laten vervolgen, is het daar in de praktijk nooit van gekomen.