'Export kinderbijslag moet stoppen'

De 'export' van de kinderbijslag voor kinderen die in Turkije en Marokko naar school gaan, moet worden stopgezet. Dat willen de CDA, VVD en PVV. Dat is de uitkomst van een debat dat vandaag met staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken werd gehouden. Het debat over fraude met kinderbijslag werd aangevraagd door de VVD. 

Volgens Kamerlid Mirjam Sterk, CDA, is het niet mogelijk om een dergelijk verdrag eenzijdig stop te zetten. Ook het eenzijdig afsluiten van een nieuw verdrag is niet mogelijk. Ze stelde voor om een nieuw bilateraal verdrag aan te gaan met Marokko en Turkije. Hierbij zou de export van uitkeringen gehandhaafd blijven "met uitzondering van de kinderbijslag". Ook wees zij erop dat Nederland vaker probeert te overleggen met landen over onderwerpen "waarvan niet op voorhand duidelijk is of die landen daarin meegaan".

Wat wel mogelijk zou zijn is dat de de exportkinderbijslag verlaagd wordt. Als kinderen in het buitenland naar school gaan, en 'uitwonend' zijn, hebben de ouders nu nog recht op een dubbele uitkering. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft laten weten dat ze scherper zal gaan controleren op Marokkaanse en Turkse gezinnen die dubbele kinderbijslag ontvangen omdat hun kinderen in het thuisland naar school gaan.

54 procent van de Marokkaanse en 31 procent van de Turkse gezinnen heeft vorig jaar mogelijk gefraudeerd met de kinderbijslag. Dat bleek uit een steekproef gehouden door de SVB. De Kamer zal binnenkort, op verzoek van de PVV, een spoeddebat houden om meer duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijke fraude.

Met dank aan DikVoormekaar voor de submit.