'Tentsteden' doemen massaal op in VS

Waar we in Nederland een paar maanden achter lopen op de voortgang van de economische crisis, blijkt het in de Verenigde Staten almaar slechter te gaan. Niet alleen de jaar- en kwartaalcijfers van welke indicator dan ook schieten omlaag – ook het aantal daklozen bereikt een ongekend dieptepunt.

Doordat inmiddels één op de zeven Amerikanen de hypotheek niet meer kan opbrengen, groeien er rond grote steden in het hele land kampementen van mensen die hun huizen gedwongen hebben moeten verlaten. In de zwaargetroffen staat Californië, die evenals meer dan veertig andere staten met een ras oplopend begrotingstekort kampt, wonen inmiddels tienduizenden mensen in zogenaamde 'tentsteden'. In Californië zijn inmiddels een kwart miljoen huizen door de banken gevorderd. De reguliere opvang in de stad zit allang propvol.

Enkele kilometers buiten Sacramento leven inmiddels ruim 1200 mensen in illegaal opgeworpen campings. Rico Morales, de leider van de verscheidene kampementen, zegt dat er elke dag tientallen mensen bijkomen. “Ik probeer de vrede te bewaren en te zorgen dat iedereen te eten heeft”, aldus de 'burgemeester'.

De échte burgemeester van Sacramento, voormalig NBA-ster Kevin Johnson, zegt erover na te denken de tentdorpjes tijdelijk te legaliseren, zodat de inwoners niet lastig gevallen worden door  wetshandhavers. Ook zouden er voorzieningen aangelegd kunnen worden, zodat er geen vijf kilometer gelopen hoeft te worden voor vers water of een douche. “Onze opvangplekken zien het viervoudige binnenkomen, van wat we aankunnen. Met een lopend tekort van 50 miljoen kunnen we niet meer opvang verschaffen, en legaliseren is dan wellicht het slimst.

De politie kijkt vaak de andere kant op, zich beseffend dat de mensen in de tentsteden er 'ook niets aan kunnen doen'. De inwoners zoeken massaal naar werk en opvang, maar kunnen nergens iets vinden. Ze stellen dat hun al zware leven enigszins vergemakkelijkt zou kunnen worden, als er legale zones komen waar ze kunnen blijven tot de crisis is overgewaaid.

Een NBC-reportage over de shantytowns van Sacramento: