Overheid stak 80 miljoen in waardeloze roetfilters

Het ministerie van VROM heeft 80 miljoen euro gestoken in roetfilters die nauwelijks functioneren. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksinstituut TNO. De filters zijn gemonteerd op achtduizend vrachtwagens. Minister Cramer van Milieu zet de subsidie per direct stop.

Het betreft de zogeheten halfopen filter die achteraf wordt ingebouwd. Wanneer een vrachtwagen in de stad rijdt, vermindert dit zuiveringsapparaat slechts 5 tot 20 procent van de uitstoot aan fijnstof. Voor langere ritten (van minstens drie uur) geldt een reductie tot 40 procent. De subsidieregeling is geënt op een uitstootreductie van 50 procent.

Volgens de onderzoekers van TNO voldoen de gesloten roetfilters wel. Die bewerkstelligen een uitstootreductie van meer dan 90 procent. Ook bij de filters van personenauto's (gesloten en open) zijn vooralsnog geen problemen gesignaleerd. Het ministerie van VROM handhaaft de subsidieregeling voor deze typen roetfilters.

De subsidieregeling voor alle roetfilters (in totaal 300 miljoen euro) is in juli 2006 ingevoerd, omdat een bouwstop in de lucht hing. Doordat luchtkwaliteitseisen niet werden gehaald, dreigden bouwprojecten in het slop te geraken. Met de financiële steun wilde de overheid het gebruik van roetfilters stimuleren, in de hoop dan wel aan de luchtkwaliteitseisen te kunnen voldoen.

Volgens het ministerie van VROM hebben de tegenvallende resultaten van de halfopen filters geen directe invloed op de luchtkwaliteit. Wel is er in de milieuzones van negen steden 2 tot 6 procent meer fijnstof dan tot nu toe werd gedacht. Gemeenten moeten bekijken welke maatregelen zij nemen om dit negatieve effect om te buigen.

Op dit moment mogen vrachtwagens met een halfopen roetfilter de milieuzones van steden in. Het ministerie wil vooralsnog deze vrachtwagens niet uit de milieuzones weren. Chauffeurs worden voorlopig ook nog niet gedwongen gesloten roetfilters (die 90 procent fijnstof reduceren) aan te schaffen.

Het ministerie van VROM meldt dat TNO nog verder onderzoek zal doen naar het effect van meerdere typen halfopen roetfilters voor zwaardere voertuigen. Minister Cramer verwacht dat de resultaten eind mei bekend zijn; misschien dat een enkel merk dan tóch opnieuw onder de subsidieregeling kan vallen.

De roetfilters maken onderdeel uit van een pakket maatregelen om te kunnen voldoen aan de luchtkwaliteitseisen. Nederland heeft bij de EU uitstel gevraagd om de Europees gestelde doelen te halen. Daarover moet binnenkort uitsluitsel komen.

roetfilters