Bevolking vorig jaar met 81.000 mensen gegroeid

Het aantal inwoners van Nederland is vorig jaar met ruim 81.000 toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd. De groei was in 2007 34.000 personen lager.

De sterkere groei is vooral te danken aan het fors toegenomen aantal immigranten in 2008. Vorig jaar vestigden zich bijna 143.000 mensen in Nederland. Zo'n hoog aantal heeft het CBS nog niet eerder geregistreerd. In de eerste drie kwartalen van 2008 nam vooral het aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa toe. In de laatste drie maanden van 2008 zakte de migratie uit Oost-Europa iets in, maar dat werd gecompenseerd door de komst van mensen uit andere delen van de wereld. Die hoge immigratie was het gevolg van de economische bloei die Nederland in het eerste deel van 2008 doormaakte.

Het aantal mensen dat uit Nederland emigreerde, daalde van 123.000 in 2007 naar 116.000 vorig jaar. Bij de Polen, Roemenen en Bulgaren was een stijging waar te nemen.

Het aantal geboortes steeg vorig jaar in vergelijking met 2007 met ruim drieduizend naar bijna 185.000. Het CBS verwacht dit jaar een daling. In perioden van economische neergang neemt het aantal geboorten in de regel af. Er stierven in 2008 iets meer inwoners dan het jaar daarvoor.