Drentse dorpen geven zichzelf Michelinsterren

Vijf Drentse dorpen gaan zichzelf Michelinsterren geven. De dorpelingen gaan kritisch onderzoeken hoe leuk en leefbaar hun dorpen zijn. Ze bepalen zelf wat er mis is en hoe dat kan worden opgelost. Een onhandige busroute bijvoorbeeld, of het ontbreken van een pinautomaat. Vervolgens gaan ze met de verantwoordelijke instanties aan de slag. Zijn alle 'knelpunten' weg, dan mag het dorp een vijfsterrenplaatsnaambord ophangen.

In ruil voor deelname krijgen de dorpen een potje geld om hun sterke kanten te laten zien. Ook komt er per dorp een afsluitend feest. De dorpen, mits kleiner dan 3.000 inwoners, mogen zichzelf opgeven. De provincie Drenthe steekt 1,9 ton in het project.

Het project, 'Vijfsterrendorpen', is een initiatief van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe, de BOKD. De dorpen krijgen een checklist waarmee ze hun woon- en leefgenot kunnen bepalen. Dat gebeurt aan de hand van vijf metaforen: de kapsalon, de winkel, de smederij, de zonnebloem en de school. Elk punt is een ster waard.

Het project stimuleert dorpen zelf het roer in handen te nemen, zegt William Prinsen van de BOKD. 'Geen plannen van anderen die dorpelingen vertellen hoe zij de samenleving moeten organiseren. In plaats daarvan moeten dorpelingen ervoor zorgen dat er naar hen wordt geluisterd. Overheden en organisaties moeten luisteren naar wat de dorpsbewoners willen en hen helpen die doelen te bereiken.

Samenwerking tussen organisaties

Volgens Prinsen gebeurt dit al steeds meer. "Woningcorporaties, sommige zorgaanbieders, kinderopvang en openbaar vervoerders doen steeds meer samen met de bewoners."

Prinsen noemt als voorbeeld de vervoerder die samen met een belangenorganisatie berekende wat de beste tijd was om de bus te laten rijden, zodat scholieren op de goede tijd op de goede plek terecht kwamen. "Het openbaar vervoer wordt aanbesteed, maar zulke praktische informatie als: zoveel leerlingen moeten zo laat daar en daar zijn - dat weten ze alleen dankzij bewoners. Die dialoog willen we stimuleren. Het dorp moet een aanlegsteiger worden, waar instanties kunnen aanmeren."