Kamer overleden moeder na paar uur leeggeruimd

Verpleeghuis De Houttuinen in Haarlem heeft vorige week de kamer van een overleden Alzheimerpatiënte al een paar uur na haar overlijden leeggeruimd. Toen de familie op maandag de kamer van de zaterdag overleden vrouw kwam opruimen, waren haar kleren en foto's al in vuilniszakken gestopt.

Er lag al een nieuwe patiënt in het bed van de overleden vrouw.

Het verpleeghuis heeft een bericht daarover in het Haarlems Dagblad vandaag bevestigd. Een zegsvrouw spreekt van "een bijzonder pijnlijk en spijtig besluit, maar er was sprake van een acute situatie. Normaal is dit niet ons beleid. Dit had niet mogen gebeuren."

Directeur Aad Koster van Actiz, de koepelorganisatie van verzorgingstehuizen, is niet van plan het verpleeghuis op de gang van zaken aan te spreken. "De afspraken daarover verschillen per cliënt en per huis", legde hij uit.

Koster betreurt de gang van zaken. "Maar het ministerie biedt zorginstellingen steeds minder marges, zodat we gedwongen worden steeds doelmatiger te werken. Natuurlijk is het overlijden van een cliënt een precaire situatie. Maar je kan zo'n kamer niet te lang leeg houden: de lonen van het personeel moeten ook gewoon betaald worden."

Ouderenbond ANBO is echter woest over de gang van zaken. "Dit is belachelijk en schandelijk", oordeelt een zegsman. "Zelfs als er geen regeltjes voor zijn, heeft een zorginstelling wel de morele plicht om rekening te houden met wat zo'n overlijden voor de nabestaanden betekent."