Moslims vieren Offerfeest

Met het Offerfeest, dat op de tiende dag van de twaalfde maand van de islamitische kalender begint (dit jaar 8 december), herdenken zij dat de profeet Ibrahim (Abraham) bereid was zijn zoon Ismaël aan God te offeren. Toen Ibrahim zijn zoon wilde doodsteken, liet God hem via een engel weten dat een schaap de jongen mocht vervangen.

Moslims offeren daarom op de eerste dag van het feest een schaap of soms een ander dier, zoals een geit of buffel. Het vlees wordt in drieën verdeeld. Een deel is bestemd voor de familie, een ander voor buren of vrienden en het laatste is voor de armen.

Evenals vorig jaar roept de vereniging Samenwerkende Moslim Hulporganisaties (SHMO) moslims op overgebleven vlees in te leveren voor de armen in Nederland. Dat wordt tot houdbare worsten verwerkt. Vorig jaar kwam door de actie, waarin de SHMO met de rooms-katholieke hulporganisatie Cordaid samenwerkt, 2200 kilo vlees binnen. De worsten gingen naar daklozen, verslaafden en mensen met financiële problemen.

Het Offerfeest valt samen met het einde van de hadj, de bedevaart naar Mekka. Alle moslims die daartoe lichamelijk en geestelijk in staat zijn, moeten die eens in hun leven volbrengen.