Heel VenetiŽ dreigt onder te lopen

Het waterpeil in Venetië is tot het hoogste niveau gestegen in ruim twintig jaar. Een groot deel van de Italiaanse stad staat nu onder water en bewoners en toeristen worden gedwongen door kniehoog water te waden.

Het niveau van het zeewater steeg vandaag tot 156 centimeter, ver voorbij de honderdtien centimeter waarbij straten onderlopen. Een van de getroffen plekken is het San Marco-plein, het laagst gelegen punt in de stad. Daar stond het water vanochtend zo'n 80 centimeter hoog.

Door hevige regenval steeg het water zo vlug en zo hoog, dat houten vlonders, die normaal bij hoogwater gebruikt worden om over te lopen, niet geplaatst konden worden. In 2003 startte men met het project MOSE. Dit is een systeem van beweegbare afsluitingen om de lagune mee te dichten bij hoogwater. Deze waterkering moet rond 2011 gereed zijn.


Heel Venetië dreigt onder te lopen  (foto: DAG)