Individualisten vaker probleemdrinkers

De universiteit van Chicago heeft een onderzoek gedaan naar het alcoholgebruik en de mate gevoel van individualisme.

Uit de resultaten is gebleken dat mensen met een hoger niveau van individualisme een grotere kans hebben op overmatig drankmisbruik, onafhankelijk van inkomen, klimaat, geslacht en religie. Mensen die zich meer op een collectieve cultuur oriënteren blijken veel beter gemotiveerd te zijn om hun impulsieve drankgewoontes te onderdrukken