'Bolsward blundert met Friese plaatsnaam'

Het college van B en W van Bolsward heeft een flinke flater geslagen bij het claimen van de Friese naam voor het stadje. Burgemeester en wethouders hebben namelijk de naam ‘Boalsert' officieel vastgelegd. Die naam slaat echter als een lul op een drumstel, zo vindt oud-gemeentevoorlichter Willem Haanstra.

Al in 1952 wees de plaatsnamencommissie van de Fryske Akademy de gemeente op de foute plaatsnaam, zo vertelt Haanstra. De gemeente sloeg het advies de naam te veranderen in ‘Bolswert' echter toen al in de wind. "Dit was dus een mooi moment geweest om die fout te herstellen", vindt Haanstra,

Boal blijkt namelijk het Friese woord voor 'beul' te zijn. Boalsert zou dus de wierde (terp-red.) van de beul betekenen. Maar volgens de geschiedenisboeken is er nimmer een beul op een terp geweest. Nee, Bolsward zou zijn vernoemd naar iemand die eeuwen geleden op een terp woonde en luisterde naar de naam Boele, concludeert Haanstra.