Amsterdamse Marokkanen plegen vaker anti-homogeweld

Marokkanen zijn in Amsterdam oververtegenwoordigd onder de geweldplegers tegen homoseksuelen. Laurens Buijs, Gert Hekma en Jan Willem Duyvendak, drie wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam, komen tot deze conclusie in een vandaag op het Amsterdamse stadhuis gepresenteerd onderzoek.

Volgens de onderzoekers speelt vooral de uitgesproken machocultuur onder veel Marokkaanse straatjongeren een belangrijke rol in hun houding tegenover homoseksualiteit. Veel geweldplegers zouden een weerzin voelen tegen al te vrouwelijk gedrag en het idee van anale seks. Ook zouden ze volgens de onderzoekers bang zijn voor seksuele avances door mannen die openlijk voor hun homoseksualiteit uitkomen.

Religie, aldus de onderzoekers, speelt daarbij geen duidelijke rol. Evenmin is gebleken dat de oververtegenwoordiging van Marokkanen iets te maken zou hebben met nare seksuele ervaringen in hun jeugd. Daarmee ontkracht het onderzoek het idee dat veel jeugdige Marokkanen zouden misbruikt worden door pedofielen, een opvatting die onder andere door Amsterdams stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch werd verkondigd.

Opmerkelijk is dat de studie ook niet helemaal lijkt te stroken met een Haags rapport van eerder deze week. Daarin werd op basis van landelijke cijfers van de politie nog beweerd dat vooral autochtonen zich schuldig zouden maken aan geweld tegen homo's. Mogelijk hebben de verschillen te maken met het feit dat deze UvA-studie enkel cijfers uit Amsterdam gebruikt.  

Met dank aan Redcoon voor de submit.