SMN wil avondklok voor kinderen

Het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN) reageert met een aantal voorstellen op het onlangs verschenen rapport van het CBS over Marokkaans-Nederlandse jongeren die al vanaf jonge leeftijd in de criminaliteit belanden. Een aantal maatregelen die het SMN voorstelt is een avondklok voor kinderen tot negen jaar en een verplicht huiswerkuurtje voor jeugdige vandalen.

"We moeten creatief zijn en komen met effectieve straffen. Zoals het nu gaat, werkt het niet. Ook deze jonge kinderen worden al bij de straatgroepen betrokken om op iets latere leeftijd betrokken te raken bij criminaliteit", aldus SMN-directeur Farid Azarkan. Kinderen die vaak 's avonds op straat zijn, lopen het risico om al snel in aanraking te komen met een criminele straatcultuur. Het SMN pleit daarom voor boetes voor ouders die hun kinderen na acht uur 's avonds zonder begeleiding op straat laten spelen. Halt-straffen en/of een veroordeling maakt geen enkele indruk op jonge criminelen.

De huiswerkplicht moet gaan gelden voor jongeren die binnen een half jaar minstens twee keer met de politie in aanraking zijn gekomen voor vandalisme. Azarkan denkt aan elke avond verplicht een uur huiswerk maken op school, met de aanwezigheid van de ouders. "Een te grote groep ouders slaagt niet in de opvoeding. Zij moeten begeleiding krijgen en het moet duidelijk zijn dat zij betrokken moeten zijn bij school."

"We horen ook van jongeren zelf die op het verkeerde pad zijn geraakt: had ik maar meer tijd aan school besteed, was ik maar strenger aangepakt door mijn vader." De extra begeleiding op scholen moet wat het SMN betreft door Marokkanen worden verzorgd. Gedacht wordt aan werkloze Marokkanen, die nu een uitkering hebben, maar wel kunnen werken, die kunnen worden geschoold tot conciërge.

Met dank aan hartje69 voor de submit.