Stoplichten grote bron van ergernis

Uit een enquête die de ANWB gehouden heeft onder 750 leden blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde weggebruikers zich vaak tot zeer vaak ergert aan de verkeerslichten die zij dagelijks passeren. De enquête werd gehouden omdat er regelmatig klachten binnenkomen bij de ANWB die allemaal stoplichtgerelateerd zijn.

De belangrijkste bronnen van irritatie zijn de lange wachttijden (vooral in de nacht), en verkeerslichten die op rood staan als er geen kruisend verkeer is. Ook lichten die te kort op groen staan scoren hoog. Uit de enquête komt ook naar voren dat verkeerslichten onveilig gedrag kunnen uitlokken. Als ze lang op rood staan gaan mensen bijvoorbeeld door rood heen rijden, extra gas geven, juist langzamer rijden of ze zoeken een sluiproute om het verkeerslicht te kunnen omzeilen.

Ook lange wachttijden bij lichten die gecombineerd zijn met spoorwegovergangen of bruggen staan op de klachtenlijst. Bij deze klacht wordt nadrukkelijk gewezen op de cyclus die regelmatig onderbroken wordt voor het openbaar vervoer of spoor, en na de onderbreking weer gewoon opnieuw begint. Hierdoor komen bepaalde richtingen nauwelijks aan bod.

Rare manoeuvres zijn de Nederlandse weggebruikers ook niet vreemd: als het links afslaan te lang duurt, rijden zij rechtdoor om dan te keren en rechts af te slaan. Om het irritatieplaatje compleet te maken klagen fietsers met name dat zij lang voor het rode licht moeten wachten en vervolgens maar een korte tijd de gelegenheid hebben over te steken. Ook te brede wegen die zij niet in één keer over kunnen steken behoren tot het klachtenlijstje.

De ANWB dringt er bij wegbeheerders op aan te luisteren naar weggebruikers en gebruik te maken van hun ervaringen omdat het belangrijk is verkeerslichten af te stemmen op het verwachtingspatroon van diezelfde weggebruikers.

Met dank aan DJMO voor het herschrijven en DeDominee voor de submit.