Daders Bali begraven

De lichamen van de daders van de aanslag op Bali in 2002 zijn vandaag begraven. De politie had moeite de veiligheid in het dorp Tenggulun, waar de plechtigheid plaatsvond, te garanderen.

De lichamen van Amrozi en Mukhlas werden per helikopter naar het dorp vervoerd. Daarvandaan werden de kisten naar de moskee gebracht, waarna de begrafenis plaatshad. Meer dan duizend mensen probeerden een glimp van de kisten op te vangen.

Een leider van terreurnetwerk Jemaah Islamiyah, waar de twee broers lid van waren, leidde een dienst. Aanwezigen riepen leuzen, zoals 'Allah Akbar' (God is groot) en 'jihad' (heilige oorlog).

Imam Samudra werd in Serang begraven. Ook daar werd de kist onder veel belangstelling door de straten gedragen.

Daders Bali begraven  (foto: ANP)