"Huisartsen schoppen onnodig paniek over privacy"

Volgens de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is de wachtkamerbrief die in vele huisartsenpraktijken ligt tendentieus en wordt daarin ten onrechte de suggestie gewekt dat de privacy gevaar loopt door de invoering van het EPD (Electronisch Patiënten Dossier).

In de brief stellen de huisartsen dat de privacy van de patiënten nog niet goed is geregeld. Volgens de NPCF klopt deze mededeling niet. Voor ieder stukje medische informatie dat via het EPD uitgewisseld kan worden, is vooraf bepaald voor welke zorgverlener het relevant is en in welke situatie het uitgewisseld mag worden, waarbij er altijd toestemming gekregen moet worden van de patiënt. Zo wordt oneigenlijk gebruik voorkomen. Ook bepaalt de patiënt zelf of er bepaalde zorgverleners zijn die nooit toegang mogen hebben tot zijn gegevens. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om aan te geven dat bepaalde gegevens uit het EPD gehouden moeten worden.

De huisartsen stellen verder in de brief dat de aansprakelijkheid voor degenen die met de dossiers gaan werken nog niet goed is geregeld. Volgens de NPCF is het EPD uitvoerig getest in verschillende pilotregio’s.  De huisartsen vinden dat er tal van gebreken bij het EPD zijn en er is veel meer onderzoek nodig om het nut aan te tonen. Het NPCF zegt dat alle bevindingen inmiddels opgelost zijn of er wordt aan een oplossing gewerkt.

 Voor een  discussie zie ook: http://forum.fok.nl/topic/1216149